Lena Falk

Verksamhetschef

Lena falk

Behandlingsområden

Äldreboende

Kontakt

Tel. 070- 080 86 65
E-post: lena.falk@aleris.se  

Mitt senaste arbete var som enhetschef inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun för äldreboendet Älvgården. Under min tid i Falkenbergs kommun var jag även chef för Hemtjänst och bemanningsenheten. Innan jag kom till Falkenbergs kommun arbetade jag som enhetschef i Hylte kommun, även där inom äldreomsorgen.

Min bana inom äldreomsorgen har varit lång ca. 25 år . Jag började arbeta som undersköterska i ca 15 år på bl.a. på ett demensboende, ett särskilt boende och i hemtjänst. Därefter valde jag att studera vidare på högskola för att kunna arbeta som chef inom Äldreomsorgen. Sedan 2008 har jag sedan varit chef inom äldreomsorgen. 


I oktober 2016 tillträdde Lena sin tjänst på Aleris.


"Att arbeta med våra äldre ser jag som ett privilegium. Att arbeta tillsammans med medarbetarna för att skapa en miljö där de boende mår som bäst likaså  "

Till toppen av sidan