Madeleine Wiik

Behandlingsområden

Öppenvård för unga

Ungdomscoach Aleris Målet

070-689 83 86
madeleine.wiik@aleris.se

Madeleine Wiik har arbetat på Aleris Målet sedan starten i Malmö 2003 som ungdomscoach. Hon blev färdig socionom i slutet av -80 talet och har arbetat med barn/ungdomar och deras föräldrar/nätverk i så gott som hela sitt yrkesverksamma liv. Madeleine har bl.a. arbetat på barnhem, med att starta upp och driva en avdelning för ensamkommande flyktingbarn, med utredning och behandling inom socialtjänsten, och som ungdomssamtalare på skolor.

Madeleine och hennes familj har även arbetat som jourfamilj under några år och är familjehem sedan många år tillbaka.

"Arbetet på Målet är positivt och hoppfullt, där relationer och tron på att alla kan nå en förändring är grundläggande i verksamheten".

Till toppen av sidan