Michos Constantinos

Specialist i gynekologi och ultraljud

Behandlingsområden

Gynekologi

Constantinos har lång erfarenhet från gynekologis ultra i sekond opinion nivå från såväl Karolinska Sjukhuset som Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han var medicinskt ansvarig för hela gyn ultraljud verksamheten och gyn mottagningen i 3 år. Han är även aktivt inom UltraARG och huvudredaktör för kommande gyn UltraARG rapporten samt med på flera mindre aktiviteter inom UltraARG rörande utbildningsfrågor, riktlinjer etc.

De senaste tre åren har Constantinos även varit kursledare för ultraljudskurser i basal nivå på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Till toppen av sidan