Peter Ullström

Specialist inom anestesi och intensivvård

Peter Ullström

Specialist inom anestesi och intensivvård samt auktoriserad flygläkare och EDTC-godkänd dykläkare. Han är också reservofficer inom Flygvapnet.

På Flyg- och Dykmedicinskt Centrum gör Peter framför allt tjänstbarhetsbedömningar av piloter och dykare. Både de som har det som yrke och som hobby.

Som narkosläkare har han en bred erfarenhet från de olika delarna av akutsjukvården och han delar idag sin tid mellan flyg- och dykmedicin och anestesi inom den privata sektorn. Dessa ämnesområden ligger mycket nära varandra då fysiologi är själva hjärtat inom de olika disciplinerna.

Peter har ett grundmurat intresse av såväl flygning, fallskärmshoppning som dykning och är för närvarande också förbundsläkare inom SFF, Svenska Fallskärmsförbundet.

"Jag är en stark anhängare av tron att flygare och dykare som kommer till oss inte ska se oss som någon som har till uppgift att säga nej, utan som någon som vill hjälpa till att hålla flygare i luften och dykare i vattnet och i så god form som möjligt."

Till toppen av sidan