Susanne Strömsén

Tf etableringschef

Susanne Strömsén,

Susanne Strömsén är tf etableringschef för Aleris egen regi.

Susanne har arbetat som sjuksköterska sedan 1986 inom både offentlig och privat sektor. 2009 tog hon kandidatexamen i vårdvetenskap. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap då hon tidigare har arbetat som enhetschef inom geriatrik samt som verksamhetschef på flera olika enheter, inom hela spektrumet från fostertiden till den eviga sömnen.

För Susanne är "ingenting omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid". Det är viktigt att aldrig ge upp eller bli hemmablind, utan att alltid sträva efter att göra tillvaron så trygg och bra som möjligt för den enskilde individen.

Kontakt

08-606 22 50, 072-572 22 50
susanne.stromsen@aleris.se

Till toppen av sidan