Skip to Content

Branka Komazec

Specialist i medicin

Branka är född 1962 i Kroatien. Hon är utbildad och har jobbat som läkare i forna Jugoslavien t.o.m. juli 2001. (Medicinska universitetet 1981-86, specialistutbildning inom mikrobiologi/ epidemiologi 1989-94).

Efter specialistexamen januari -94 har hon arbetat som smittskyddsläkare /vårdhygieniker både i Kroatien och Serbien, som chef. Sedan juli 2001 bor Branka i Bollnäs och sedan december 2003 har hon svensk läkarlegitimation (efter provtjänstgöring å Mikrobiologiska laboratoriet Gävle).

I januari 2005 blev Branka anställd som läkare på Medicinkliniken i Bollnäs och har under tiden genomgått en specialistutbildning inom internmedicin och är specialistläkare inom internmedicin sedan oktober 2010.

Branka Komazec


Back to top