Skip to Content

Johan Wållgren

Radiolog

Johan Wållgren är en radiolog med många års erfarenhet både från arbete i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2005 är han verksam vid MR-enheten på Aleris Röntgen Sabbatsberg i Stockholm.

Johan Wållgren är specialistkompetent i medicinsk radiologi sedan 1988 och i neuroradiologi sedan 1994 och gick sin ST- utbildning i medicinsk radiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad och vid Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Johan har arbetat inom allmänradiologi som underläkare, biträdande överläkare och överläkare vid röntgenkliniken Centralsjukhuset i Kristianstad 1987-1992. Han har också varit överläkare i neuroradiologi vid Uppsala Akademiska sjukhuset 1992-1994. Därefter överläkare med ansvar för MR-enheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad 1994-1999. 

Under åren 1999-2003 arbetade Johan som överläkare i neuroradiologi med såväl kliniskt arbete, undervisning och viss forskning vid King Faisalsjukhuset Riyadh, i Saudi Arabien. Han kom tillbaka till Sverige 2003 och arbetade då som överläkare i neuroradiologi vid Universitetssjukhuset Lund.

Johan Wållgren


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Karl-Johan Borgis

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Marina Kim

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Metin Tovi

Metin Tovi

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top