Skip to Content

Johan Wållgren

Radiolog

Johan Wållgren är en radiolog med många års erfarenhet både från arbete i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2005 är han verksam vid MR-enheten på Aleris Röntgen Sabbatsberg i Stockholm.

Johan Wållgren är specialistkompetent i medicinsk radiologi sedan 1988 och i neuroradiologi sedan 1994 och gick sin ST- utbildning i medicinsk radiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad och vid Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Johan har arbetat inom allmänradiologi som underläkare, biträdande överläkare och överläkare vid röntgenkliniken Centralsjukhuset i Kristianstad 1987-1992. Han har också varit överläkare i neuroradiologi vid Uppsala Akademiska sjukhuset 1992-1994. Därefter överläkare med ansvar för MR-enheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad 1994-1999. 

Under åren 1999-2003 arbetade Johan som överläkare i neuroradiologi med såväl kliniskt arbete, undervisning och viss forskning vid King Faisalsjukhuset Riyadh, i Saudi Arabien. Han kom tillbaka till Sverige 2003 och arbetade då som överläkare i neuroradiologi vid Universitetssjukhuset Lund.

Johan Wållgren

Johan Wållgren


Johan Wållgren arbetar på:


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anders Elvin

Radiolog

Aleris Röntgen Stockholm

Marina Kim

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top