Skip to Content

Lena Bronge

Radiolog

MR, ortopedisk diagnostik

Lena Bronge är en erfaren radiolog som arbetat inom hela MR-spektrat. 2003 kom hon till magnetkameraavdelningen vid Aleris Röntgen Sabbatsberg. Hon arbetar med neuroradiologisk samt ortopedisk MR-diagnostik.

Lena Bronge är specialist inom diagnostisk radiologi 1990. Hon har sedan arbetat på röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, fram till 2003. Under denna tid var hon huvudsakligen verksam inom magnetkamera-diagnostik, med tonvikt på neuroradiologi.

Hon arbetade också med hela MR-spektrat inkl ÖNH- och ortopedisk diagnostik. Lena var under en stor del av tiden också ansvarig för specialistutbildningen vid kliniken. År 2001 disputerade Lena vid Karolinska Institutet inom ämnet neuroradiologi med en avhandling om förändringar i hjärnans vita substans vid demenssjukdom och åldrande.

Sedan 2007 har Lena ett adjungerat lektorat på 20 procent vid Karolinska Institutet, finansierat av Aleris. Detta ägnas huvudsakligen åt forskning inom det sk SNAC-K projektet, en stor populationsbaserad studie av åldrande med bl a kartläggning av hjärnförändringar med magnetkamera.

Lena Bronge

Lena Bronge


Lena Bronge arbetar på:


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Marina Kim

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Metin Tovi

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top