Skip to Content


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Metin Tovi

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anders Elvin

Radiolog

Aleris Röntgen Stockholm

Back to top