Skip to Content

Metin Tovi

Radiolog

Sedan 2007 är Metin Tovi verksam vid MR- enheten på Aleris Röntgen Sabbatsberg med inriktning på allmän och i synnerhet neuroradiologisk MR-diagnostik.

Metin Tovi gick ST-utbildning i medicinsk radiologi i Mora och vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Han blev specialistkompetent i medicinsk radiologi 1984 och neuroradiologi 1986.

Han arbetade med neuroradiologi vid Uppsala akademiska sjukhus 1984–1994. År 1993 tog han medicinsk doktorexamen 1993 vid Uppsala Universitet inom neuroradiologi (Delineation of Malignant gliomas). Därefter utbildade han sig i interventionell neuroradiologi 1994 – 1996 i Paris vid Hôpital Lariboisière (prof JJ Merland) och Hôpital Fondation Rothschild (prof J Moret).

Under åren 1996 - 2000 var Metin överläkare vid neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Under 2000 – 2007 var han överläkare och sektionschef vid neuroradiologiska avdelningen Uppsala Akademiska Sjukhus.

Metin Tovi

Metin Tovi


Metin Tovi arbetar på:


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anders Elvin

Radiolog

Aleris Röntgen Stockholm

Back to top