Skip to Content


Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Melissa Wong

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anders Elvin

Radiolog

Aleris Röntgen Stockholm

Back to top