Skip to Content


Lotta Willberg

Med Dr. idrottsmedicin, Specialist i ortopedi/artroskopisk kirurgi.

OS-läkare och läkare Good to Great Tennis Academy.
Aleris Sports Medicine & Ortopedi Sabbatsberg

Ulf Hansson Liljeton

Specialist i ortopedi/artroskopisk kirurgi

Aleris Sports Medicine & Ortopedi Sabbatsberg och Aleris Elisabethsjukhuset

Peter Wange

Specialist i ortopedi

Aleris Sports Medicine & Ortopedi Sabbatsberg

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Back to top