Skip to Content


Erik Sundholm

Specialist i allmänmedicin - Team Röd, Tf. Verksamhetschef

Anett Ivarsson

Sjuksköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Anette Eriksson

Distriktssköterska/ Äldresköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Marie Ryhed

Fysioterapeut

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Martin Norgren

Diabetessjuksköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Mats Hamberg

Ortoped

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Back to top