Skip to Content

Gynekologiskt ultraljud

Ett gynekologiskt ultraljud gör vi för att undersöka de inre gynekologiska organen såsom livmoder, äggledare och äggstockar. Vi genomför bland annat följande bedömningar:

  • utredningar av cystor eller förändringar på äggstockarna
  • bedömning av muskelknutor i livmoderväggen (myom)
  • bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern
  • mätning av äggblåsor inför fertilitetsbehandling
  • kontrastundersökning av äggledare vid fertilitetutredning. Klicka här för att läsa om hur denna undersökning går till.
  • bedömning av bäckenbottenskador och/eller prolaps
  • förekomst av endometrios, adenomyos eller adenomyom

 

Vanligtvis genomförs det gynekologiska ultraljudet med hjälp av en ultraljudsprobe som förs in via slidan. I vissa fall kan man göra samma typ av undersökning via bukväggen. Då är det viktigt att urinblåsan är ordentligt full för bästa bild.

Vi tar även hand om kvinnor som ringer för att de har en blödning i tidig graviditet eller som tidigare haft ett utomkvedshavandeskap och önskar en ultraljudundersökning, men ännu inte skrivit in sig på barnmorskemottagningen. Då behövs ingen remiss och patienten betalar då en vanlig patientavgift.

 

Till ultraljudsenheten kommer man på remiss

För gynekologiskt ultraljud kan man komma på remiss från andra gynekologer inom den privata och den offentliga vården. Det är alltid den läkare som skickat remissen som följer upp svaret med patienten.

Back to top