Skip to Content

Fosterdiagnostik

De flesta barn föds friska. Men inte alla. 1-2 procent har en missbildning, avvikelse från det vi kallar normalt.

Inga undersökningar i världen kan garantera att barnet du väntar kommer att födas friskt, lika lite som du kan veta om det blir musikaliskt eller lyckligt. Att bli förälder är att utsätta sig för det okända, oplanerade, oväntade och samtidigt det oändligt underbara.

För de blivande föräldrar som vill ta reda på om det väntade barnet har någon missbildning och/eller genetisk avvikelse så kan fosterdiagnostik ge dem en del av dessa svar.

Graviditeten är en tid fylld av glädje och förväntan men också oro. Det är normalt att vara orolig.

Vi vill här dela med oss av fakta om fosterdiagnostik och ge svar på frågor som kan uppkomma i samband med fosterdiagnostik.

Back to top