Diabetesmottagning

Diabetes Söderhamn

Vid diabetesmottagningen i Söderhamn behandlar vi patienter med typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) och i vissa fall även patienter med typ 2-diabetes (åldersdiabetes) efter remiss från primärvården.

Diabetes typ 1 och 2

De vanligaste typerna av diabetes är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin men den mängd som produceras är inte tillräcklig för kroppens behov. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Samarbete kring diabetes

Hos oss i Söderhamn arbetar diabetessköterska och fotvårdsterapeut tillsammans för att ge en god vård enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes. Vi erbjuder diabetessamtal, utbildning och information om kost, motion och stöd för att förändra din livsstil. På Diabetsförbundet hittar du mer information om diabetessjukdomen, t ex tips om kost och motion och vad du själv kan göra för att sköta sjukdomen. 

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Söderhamn driver diabetesmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som regionens avgifter och högkostnadskort och frikort gäller.

Behandlingar

Till toppen av sidan