Högst betyg i kommunens kvalitetsundersökning

Aleris Högst betyg i kommunens kvalitetsundersökning

Sedan 2004 genomför Danderyds kommun vartannat år en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården i kommunen. Syftet med mätningen är att säkerställa att alla vårdtagare inom kommunens särskilda boenden får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård som håller god kvalitet. Uppföljningen sker med hjälp av kvalitetsinstrumentet QUSTA. Ett instrument som innehåller en varierande mängd frågor gällande bl.a. rutiner av läkemedelshantering, delegering, avvikelsehantering, hygien, vård i livets slutskede m.m.

Maxpoäng i kvalitetsundersökningen QUSTA för boenden med demenssjuka är 280 poäng. Odinslund fick i år (2014) hela 276 poäng. Dels innebär detta en höjning med 8 poäng från föregående mätning men också att Odinslund faktiskt fick högst kvalitetsbetyg av alla äldreboenden i hela Danderyds kommun.

Till toppen av sidan