Boende

Aleris Boende

Det finns 56 lägenheter om 34 kvm på Aleris Båthöjden Plaza. Samtliga är speciellt utformade för äldre och för personer med demenssjukdom.

Det märks till exempel på färgsättningen, lysknapparnas placering och dörrarnas vinkel från väggen. Lägenheterna är på 34m2 och är försedd med trinett samt eget badrum med tvättmaskin och torkskåp. I lägenheterna, som har stora fönster, finns också säng, kabel-TV och Internetuppkoppling. Gratis guest-WiFi finns i hela huset. Huset har maximal tillgänglighet för personer med fysiska funktionshandikapp.

Heldygnsomsorg inkl kost ingår, all mat lagas i enheternas kök. Alla som bor på Båthöjden har tillgång till alla gemensamma utrymmen.

Samlingsrum - Plaza

De gemensamma lokalerna är ljusa och vi har också ett stort samlingsrum, vår plaza, på 100 kvm som föreningar och klubbar från andra delar av samhället kan låna. Vi vill att det ska vara liv och rörelse på Aleris Båthöjden Plaza.

Fokus demens

Av de sex enheterna har fem särskilt fokus på demenssjukdom. Den sjätte enheten är anpassad för somatisk äldreomsorg.

Utemiljö

Utomhusmiljön är lugn och huset omger sig med trädgårdar som stimulerar våra sinnen, här finns odlingsbäddar i bekväm höjd för äldre med funktionshandikapp, de äldre som har lust äter måltiderna utomhus under sommartid, boulebanan inbjuder till glada bolltävlingar likaså med krocket.

Hunden IdaGemensamma husdjur

Populära är också våra djur, inte minst hönorna som lägger ägg till sockerkakan. Den som vill går med och hämtar in dagens ägg.

Hunden Ida är lekfull och ett mycket uppskattat inslag i de äldres vardag. Här finns även undulaterna Sluggo och Lisa, uppkallade efter seriefigurerna, som sällskap.

Autogiro

Du som är hyresgäst hos Aleris Omsorg AB har möjlighet betala dina fakturor via autogiro.

Till toppen av sidan