Svarsrutiner och provsvar

Med svarstid menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.

De svarstider som eftersträvas är följande:

  • Biopsimaterial och mindre operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Övriga (större) operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Punktioner från egen mottagning, svar inom en vecka.
  • Vaginalcytologiska prover 3 arbetsdagar.
  • Övriga cytologiska prover 5 arbetsdagar.

Provsvar kan bli fördröjda på grund av att specialfärgningar eller andra undersökningar behöver göras. Fördröjning kan också uppstå vid ofullständigt ifyllda remisser och felaktigt märkta prover. Vi lämnar meddelande om svaret förväntas bli starkt fördröjt, alternativt avges ett preliminärt svar.

Snabbsvar

Svar angående inkommet fixerat biopsimaterial kan på begäran lämnas inom tre till fem arbetsdagar. Markera tydligt på remissen att snabbsvar önskas, gärna med röd etikett eller penna.

Elektroniska svar

De mottagningar som har journaldatasystem kan få sina provsvar överförda via EDI. För ytterligare information se sidan E-remisser och svar.

Byte av laboratoriesystem

2017-08-21 byter avdelningen för Kinisk patologi och cytologi till ett nytt laboratorieinformationssystem.

Läs mer här om vad det innebär.

Till toppen av sidan