Abscess allmän odling

Analys och provtagningsanvisning

Abscessodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Lokalisation, symtom, antibiotikabehandling.
Indikation/Bedömning

Misstänkt bakteriell infektion.

Material/Provtagning

Pinnprov tas vid incision eller spontan perforation. Desinficera huden. Incidera abscessen/skadan. Snurra pinnen i botten av skadan.
Aspirerat prov tas i sterilt rör eller vid lång transporttid, som pinnprov.
Begär Allmän odling.
Ange abscessens art, lokalisation och ev antibiotikabehandling.

Rosa kork

 

 

 Bakt.set med rosa kork. Se info >>

Hantering/Hållbarhet

Förvaras kylt i väntan på transport.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Övrigt Se Sår, sekret, mjukdelar, ögon etc, allmän odling
Ackrediterad Ja
Nyckelord abscess, odling, pinnprov
Senast uppdaterad 2015-03-17
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan