Transglutaminasantikroppar (IgA) (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Antikroppar (IgA) mot transglutaminas

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs även för barn <2 års ålder. Antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om anti-tTG är negativt men misstanken om celiaki kvarstår.
Vid analys av S-Transglutaminas-ak(IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se information >>

Se även SKI:s nationella rekommendationer för klinisk immunologisk diagnostik av celiaki >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Serum, med och utan gel.

Referensintervall

< 7 kE/L

EDI-kod NPU17704
Senast uppdaterad 2017-10-10
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan