Appendix

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk patologi och cytologi, 
tel. 08-123 192 00 
Remiss Pat-Cyt M0010
Speciella remissuppgifter Indikation för ingrepp och makroskopiskt fynd. Ange om tecken till perforation iakttagits. Vidare bör information ges om eventuella fynd i övrigt, särskilt vad gäller terminala ileum, caecalpol, lymfkörtlar respektive tubor och ovarier.
Material/Provtagning Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning, mängd minst 10x preparatets storlek. Preparatet bör inte skäras/klippas upp innan fixering.
Hantering/Hållbarhet OBS! Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.
Senast uppdaterad 2018-11-02
Sidansvarig
Till toppen av sidan