Borrelia, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Anamnestisk information är mycket viktig för bedömningen. Symtom, insjukningsdatum, ev antibiotikabehandling bör alltid anges.
Indikation/Bedömning

Prov för borreliaundersökning tas för att bekräfta misstanke om borrelios.

Prov för screeningundersökning utan specificerad frågeställning är ofta mycket svårbedömda eftersom många personer har antikroppar mot borreliabakterien utan relation till aktuell sjukdom. Vid erytema migrans är cirka 60% av patienterna antikroppspositiva, beronde på när provet tas i förloppet.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.
Övrigt Svar lämnas efter 2 - 4 dygn. Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar.Positiva svar kommenteras.
Ackrediterad Ja
Nyckelord Blod, erytema migrans, acrodermatit, antikroppar, IgG, IgM, fästingburet
Senast uppdaterad 2015-06-22
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan