Bröst

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning.

Hantering/Hållbarhet

PROVTAGNINGSANVISNING FÖR BRÖSTRESEKTAT

Kilexcisioner, sektorresektat och mastektomier med eller utan axillarfett.

1.  Preparatet suturmärks vid den mediala preparatspetsen och om mamill saknas också vid den mamillnära delen.
Förklaring måste ges i remissen med skiss.

2.  Om hudbeklädnad saknas skall ytlig alternativt djup del markeras med sutur. Förklaring måste ges i remissen.

3.  Ange på remissen om del av den djupa fascian medföljer och markera den med sutur. 
Förklaring måste ges i remissen.

4. Radiologisk information, mammografi/ultraljudskoder. Kopia på mammografibild.

5.  Vid icke palpabel tumör ange om området är kolindikerat eller markera tumörmisstänkt område med nålmarkering.
Förklaring måste ges i remissen.

6.  Det är viktigt att bröstpreparat fixeras i riklig mängd formalin - helst 5 ggr preparatets volym! P g a fettrikedomen finns annars risk för inkomplett fixering med svåra artefakter som följd.

Nyckelord Bröst, mamma
Senast uppdaterad 2015-11-05
Sidansvarig Siv Östberg
Till toppen av sidan