CRP (S-)

Analys och provtagningsanvisning

C-reaktivt protein

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Kan även beställas i samband med proteinfraktioner.
Vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade infektioner, samt vid inflammatoriska tillstånd.

Önskvärd koncentration vid kardiovaskulär riskbedömning < 1,0 mg/L.

Material/Provtagning

Serumrör med gel, gul propp.

 Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas  vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

< 5,0 mg/L

Övrigt

Metoden är högkänslig och mäter CRP ner till 0,2 mg/L.

Kan utföras som snabbtest på våra närlaboratorier, se CRP (snabbtest), men är då inte högkänsligt.

Ackrediterad Ja
EDI-kod SLL00132
Senast uppdaterad 2018-03-23
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan