Joniserat Ca++ (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Calcium++, joniserat

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

 

 

 

 

Prov tas med minsta möjliga stas. Röret måste fyllas helt för att undvika påverkan av luft, drag ej ut nålen samtidigt med röret.
Provet ska ha anlänt till laboratoriet inom 1 timme efter provtagningen. Om längre transporttid än 1 timme måste centrifugering ske inom 2 timmar.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera provet inom 2 timmar efter provtagningen. Centrifugeras (2000 x g i 10 minuter) med påsittande propp. Provet ska ej komma i kontakt med luft före mättillfället.
Korken får ej tas av.

Provet är hållbart i kylskåp upp till 4 dygn med proppen på. Behöver dock ej kyltransporteras. Ange provtagningstid.

Svarsrutin Analsyeras dagligen.
Referensintervall
< 2 dagar   1,05 - 1,48 
2 - 6 dagar  1,10 - 1,42
7 - 29 dagar 1,20 - 1,48
> 29 dagar 1,15 - 1,33

Enhet: mmol/L

Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, dvs pH-normering utförs ej.

EDI-kod NPU01446
Senast uppdaterad 2018-11-30
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan