Entamöba histolytica, DNA

Analys och provtagningsanvisning

System F-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Folkhälsomyndigheten
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter

Beställ analys Parasiter i faeces. Ange att PCR för artbestämning av Entamöba histolytica/dispar önskas.
Utlandssmitta (land), kliniska symtom.

Indikation/Bedömning

Artbestämning av tidigare fynd av Entamöba histolytica/dispar.
E. histolytica är patogen och anmälningspliktig medan E. dispar anses apatogen och är inte anmälningspliktig. I Sverige är fynd av E. dispar vanligare än fynd av E. histolytica.

Material/Provtagning

Plaströr med sked, förpackat i transporthylsa om postat.

3-5 skedar faeces överförs till röret. Ibland kan provmaterial redan finnas på Aleris Medilab, då behövs inget ytterligare prov sändas in.

Faecesrör

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl/rumstemperatur i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Övrigt

Svar lämnas efter 2 - 7 dagar.
Analysen utförs på annat ackrediterat laboratorium.

Nyckelord parasit, artbestämning, typning, histolytica, dispaar
Senast uppdaterad 2017-05-17
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan