Meticillin-resistent Staphylococcus aureus, screening

Analys och provtagningsanvisning

MRSA, screening

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter V.g. ange var patienten vårdats tidigare samt ev tidigare MRSA-infektion. 
OBS! Om även allmän odling önskas ska separat prov skickas med egen remiss.
Indikation/Bedömning

För provtagningsindikation, var god se det Handlingsprogram, MRSA, som Smittskyddsenheten utarbetat. För aktuell information och handlingsprogram, v.g.se 
Smittskydd Stockholm

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.
För KAD-urin använd sterilt rör med skruvkork.

Rosa kork.


Urinrör


Sår, hudförändringar, perineum och infart

Ev purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning. Prov tas från sårkant.

Näsa

Tag provet från näsan främre del, näsvingens insida.

Svalg

Se Svalgodling.

KAD-urin

5 -10 mL urin som tagits med spruta från katetern, vilken varit avstängd i två timmar innan provtagning.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt

Negativa svar lämnas vanligen en arbetsdag efter att provet nått laboratoriet. Positiva svar lämnas vanligen 2-4 arbetsdagar efter att provet nått laobatoriet.Screening i selektiv buljong med PCR-teknik.Anmälningsplikt föreligger.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2015-08-13
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan