Mycoplasma pneumoniae, DNA

Analys och provtagningsanvisning

System
Specialitet Klinisk Mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning Misstänke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae. Med PCR-diagnostik kan bakterien påvisas tidigt i sjukdomsförloppet.
Material/Provtagning

Använd virusset med grön kork, tjock pinne. Rotera pinnen kraftfullt över tonsiller och gombågar, försök även att skrapa från bakre svalgväggen. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt. Efter provtagningen snurras pinnen några varv i vätskan i röret. Kasta därefter pinnen i riskavfallsburk. Skruva på korken.
Även sputumprov kan användas för analys.
Sputum: Se anvisning för sputumodling för provtagning.

Vid PCR-analys av M. pneumoniae, C. pneumoniae (TWAR) och B. pertussis kan samma prov användas till alla tre analyserna.
 Grön kork, tjock pinne.

Hantering/ Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Övrigt Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-03-28
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan