Vancomycinresistenta enterokocker, screening

Analys och provtagningsanvisning

VRE, screening

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Ange VRE, screening
Indikation/Bedömning

Odling tas för att identifiera bärare av vancomycinresistenta enterokocker, VRE.
För aktuellt vårdprogram v.g. se www.smittskyddstockholm.se

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.

Faeces

Pinnen doppas direkt i faeces som samlats på ett papper eller i ett kärl. Stoppa pinnen i transportröret. Se till att korken sluter tätt.

Rosa kork

 

 

 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt Svar lämnas vanligen inom en vecka.
Ackrediterad Ja
Nyckelord bakterieodling, PCR, DNA, vancomycin-resistent, enterokock, faeces, feces, sår, infart, stomi, urin, smittspårning
Senast uppdaterad 2015-03-16
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan