Biobank

Lagen om "Biobanker inom hälso- och sjukvården" trädde i kraft 2003-01-01.

För mer information om biobankslagen hänvisas till Biobanksverige eller Stockholms Regionala Biobankscentrum, där man kan ladda ner centrala dokument och informationsskrifter som är avsedda för vårdgivare och patient.

Information för patient (referensmaterial Stockholm)

Till dig som lämnar prov (Informationsblad 1 sida) 
Information vid gynekologisk cellprovstagning (Informationsblad 1 sida)
Mödravårdens hälsokontroller (Informationsblad 1 sida)
Biobanken-resurs för livet (Häfte 16 sidor)
Nej-talong på svenska 
Nej-talong på andra språk 

Information för personal 

Information för personal som ordinerar eller tar prover 
Biobanken - resurs för livet  (Häfte 16 sidor)
Affisch för väntrum  

Lagar och föreskrifter

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Till toppen av sidan