Aleris Fysiologlab Sabbatsberg / Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg och Flyg- och Dykmedicinskt Centrum finns på Sabbatsberg, centralt i Stockholm. Här erbjuder vi klinisk fysiologi samt flyg - och dykmedicinska undersökningar.

 Inom klinisk fysiologi utför vi utför hjärt, kärl- och lungfunktionsundersökningar.

Vår flyg- och dykmedicinska enhet utför undersökningar inom alla områden där individen utsätts för onormalt höga påfrestningar. Till oss kan yrkesdykare, privatflygare, yrkespiloter, flygvärdinnor, elitidrottare, privatpersoner med flera komma för medicinska undersökningar och hälsoundersökningar.

Det finns många områden där individer utsätts för onormalt höga påfrestningar eller utför ett arbete som ställer särskilt höga krav på individens fysiska och psykiska status. Några exempel är flyg, dykeri, elitidrott, fallskärmshoppning, mast- och stolparbete, rök- och kemdyk, arbete med vibrationsexponering och nattarbete. Vi har mycket erfarna specialister inom samtliga aktuella områden.

Se gärna vår film från vår Flyg - och dykmedicinska verksamhet på Sabbatsberg (2.42 min)

Aeromedical Centre

Vi är ett av landets två certifierade Aeromedical Centre (AeMC) och har Transportstyrelsens godkännande att utföra förstagångsundersökningar på blivande trafikpiloter enligt EASA (European Aviation Safety Authority). För att bli yrkespilot krävs att man genomgår medicinska tester vid ett AeMC.

Vi utfärdar också alla typer av medicinska intyg.

Till toppen av sidan