Klinisk fysiologi/hjärt- kärl- och lungundersökningar

Vi utför hjärt-, kärl- och lungundersökningar t ex arbetsprov, ekokardiografi och metakolin- och torrluftsprovokation.

Du behöver läkarremiss för att undersökningen ska omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi, då betalar du endast gällande patientavgift. Remiss får du av din husläkare eller annan läkare. Det går också bra att komma till oss för dessa undersökningar på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv (hjärtscreening omfattas inte av avtalet).

Ibland utförs undersökningarna här på Flyg-och Dykmedicinskt Centrum och ibland på någon annan av Aleris Fysiologlabs enheter beroende på var det är kortast väntetid.

Till toppen av sidan