Lungundersökningar

Långvarig hosta, andfåddhet och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker.

Har du besvär från luftvägarna och söker din läkare kan han vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell lungundersökning eller för läkarbesök hos en lungspecialist.

På vår lungmottagning på Riddargatan arbetar lungläkare med lång erfarenhet. Här utreds och behandlas bronkit, KOL, astma och andra lungsjukdomar, som till exempel sarkoidos, lungfibros etc.

Undersökningar som kan bli aktuella är t ex spirometri och blodgas. Undersökningarna nedan, t ex spirometri, omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi.

Till toppen av sidan