Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen får du träffa diabetessköterskan.

Diabetesmottagningen

Hit får du  komma på regelbundna besök till diabetessköterskan, minst ett besök årligen men vid behov träffas vi oftare. Du kan få hjälp med undervisning i blodsockermätning- och insulinadministrering, dosjusteringar vad gäller exempelvis insulin, förskrivning av diabeteshjälpmedel och råd och stöd kring livsstilsförändringar. 

Vårt motto är att det är vi tillsammans som lägger upp mål och styr din behandling efter dina behov. Diabetessköterskan har nära samarbete med din husläkare.

Vi erbjuder vård enligt nationella riktlinjer. Kvalitetssäkring och behandling sker via nationella diabetesregistret.

Välkommen!

Välkommen!
Till toppen av sidan