Psykisk ohälsa barn/unga

24-H

Vi erbjuder första linjens insats för barn och unga 0-17 år med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa beskrivs som psykiska symtom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter. Symtomen kan komma till uttryck som inåtvända problem, t ex i form av oro och nedstämdhet eller som psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont. Psykisk ohälsa kan också komma till uttryck som utagerande beteende.

Barnets/ungdomens ålder har också betydelse för hur symtomen på lättare psykisk ohälsa yttrar sig. Yngre barn uppvisar oftast kroppsliga uttryck eller svårigheter i föräldrabarn samspelet, medan skolbarn och tonåringar ofta visar, psykosomatiska symtom som till exempel oro, nedstämdhet, ilska och utagerande.

Vi tar emot barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk sjukdom. Vi utför dock inte neuropsykiatrisk utredning.

Kontakt

Vi har telefontid vardagar kl 14-15, tel 08-510 501 35. För att underlätta samtalet vill vi att ni förbereder er genom att fylla i dokumentet vårdbegäran/egenanmälan.

Till toppen av sidan