Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning. Vi hjälper dig med utredning och behandling

Vi hjälper dig med utredning och behandling av astma och KOL.

Vår Astma-/KOL-mottagning erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Rökavvänjning
  • Instruktion kring din läkemedelsbehandling

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att genomgå en kontroll för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

På mottagningen görs utredningar av misstänkt astma och KOL bl.a. med hjälp av spirometri  samt uppföljning av dessa sjukdomar.

Telefontid till Astma/KOL-sköterska

Birgitta Kilander telefon 070-167 40 97, lämna ett medelande så ringer jag tillbaka. 

Till toppen av sidan