Ansvariga Aleris Äldreomsorg

Har du frågor eller synpunkter på vår äldreomsorg är du välkommen att kontakta någon av oss områdesansvariga. Nedan ser du vem som ansvarar för vilket område.

Om du har synpunkter eller klagomål angående till exempel mat, städning, aktiviteter eller vårt bemötande ber vi dig i första hand kontakta verksamhetschefen på respektive verksamhet. Du hittar kontaktuppgifterna på verksamhetens egen informationssida.

Synpunkter och klagomål

 
 
Till toppen av sidan