Öppna jämförelser äldreomsorg

Öppna jämförelser

Landets äldreboenden och hemtjänstverksamheter kvalitetsbedöms varje år av sina boende och kunder genom Socialstyrelsens kvalitetsundersökning Öppna jämförelser. Resultatet visar hur uppskattad och välfungerande respektive verksamhet är.

Aleris Omsorg strävar efter att erbjuda den bästa omsorgen. Vem avgör bäst hur väl vi lyckas? Våra kunder, d.v.s. klienter, brukare, hemtjänstkunder eller boende på äldreboende.

Sedan 2013 låter Socialstyrelsen alla äldre som har hemtjänst eller som bor på äldreboende besvara en enkät med frågor om hur de trivs med sin hemtjänst/sitt boende. Svaren sammanställs i Öppna jämförelser som presenteras på Socialstyrelsens webbsida. Här kan alla ta reda på hur uppskattade Sveriges hemtjänster och äldreboenden är inom olika områden och jämföra resultaten.

Positiv trend

Att få bra betyg i Öppna jämförelser visar att de äldre är nöjda med oss vilket är det bästa betyg vi kan få. Därför är vi otroligt glada att kunna se att Aleris Omsorgs resultat 2016 förbättrats kraftigt från förra året. Flera verksamheter får högsta betyg på många områden.

På frågan om hur nöjd den enskilde är sammantaget med sin hemtjänst/sitt äldreboende fick några verksamheter hela 100 % nöjdhet! Totalt 15 av Aleris Omsorgs verksamheter har kunder/boende som uppgett sig vara minst 90 % nöjda med våra verksamheter. Dessa resultat är vi självklart mycket stolta över. Nu fortsätter vi att arbeta för att dessa verksamheter ska fortsätta ge samma goda vård och omsorg för våra kunder och boende. Men inte minst satsar vi stort på att höja kvaliteten på de områden där vi inte uppnått samma goda resultat.

Aleris Omsorgs målsättning

Aleris Omsorgs målsättning är att erbjuda den bästa servicen, stödet, omsorgen och vården för landets äldre. Vi satsar stort på att uppnå detta mål. Hur väl vi lyckas i vår målsättning avgör våra kunder och boende, något som syns i Socialstyrelsens årliga Öppna jämförelser.

Läs mer om en specifik verksamhets resultat genom att söka på denna i sökfältet ovan eller söka dig vidare via Aleris äldreomsorgs startstida.

Här kan du läsa mer om Aleris Omsorgs kvalitetsarbete.

Till toppen av sidan