Öppna jämförelser äldreomsorg

Öppna jämförelser

Landets äldreboenden och hemtjänstverksamheter kvalitetsbedöms varje år av sina boende och kunder genom Socialstyrelsens kvalitetsundersökning Öppna jämförelser. Resultatet visar hur uppskattad och välfungerande respektive verksamhet är.

Aleris Omsorg strävar efter att erbjuda den bästa omsorgen. Vem avgör bäst hur väl vi lyckas? Våra kunder, d.v.s. klienter, brukare, hemtjänstkunder eller boende på äldreboende.

Sedan 2013 låter Socialstyrelsen alla äldre som har hemtjänst eller som bor på äldreboende besvara en enkät med frågor om hur de trivs med sin hemtjänst/sitt boende. Svaren sammanställs i Öppna jämförelser som presenteras på Socialstyrelsens webbsida. Här kan alla ta reda på hur uppskattade Sveriges hemtjänster och äldreboenden är inom olika områden och jämföra resultaten.

Positiv trend

Under 2016 har vi arbetat extra mycket med upplevelsen av måltider och aktiviteter. Detta syns i årets resultat av öppna jämförelser.

På våra äldreboenden upplever de äldre sig sammantaget nöjda med sitt äldreboende. Vi ligger över riksgenomsnittet med ett resultat på 83%. 

Aleris Hemtjänst enheter i Stockholm gör ett fantastiskt resultat i 2017 års Öppna jämförelser. Aleris Hemtjänst verksamheter har fått samma höga resultat som konkurrenterna eller högre. I Stockholm arbetar Aleris Hemtjänst med en arbetsmodell där kontaktpersonen arbetar måndag till fredag. Detta medför ett starkt kontaktmannaskap som troligtvis kan vara en av anledningarna till det goda resultatet.

Aleris Omsorgs målsättning

Aleris Omsorgs målsättning är att erbjuda den bästa servicen, stödet, omsorgen och vården för landets äldre. Vi satsar stort på att uppnå detta mål. Hur väl vi lyckas i vår målsättning avgör våra kunder och boende, något som syns i Socialstyrelsens årliga Öppna jämförelser.

Här kan du läsa mer om Aleris Omsorgs kvalitetsarbete.

Till toppen av sidan