Yngre personer med demenssjukdom

Yngre personer med demenssjukdom
Att drabbas av demenssjukdom när man är mitt uppe i familj- och yrkesliv är en stor omställning både för den som drabbats och för närstående. På Aleris kan du få hjälp och stöd på våra enheter som är särskilt utformade dig som är yngre med demenssjukdom.

Inte som man tänkt sig

Att med god fysik och inga åldersrelaterade krämpor drabbas av demens kommer för många som väldigt oväntat. Att inte klara av sitt arbete, att ta hand om sina barn, att inte vara den person man en gång var kan väcka känslor av skam och sviktade självkänsla.

Beroende på vilken demenssjukdom man insjuknar i ser sjukdomsbilden olika ut. Men vården och omsorgen om yngre med demens skiljer sig från vården och omsorgen om äldre med demens.

Ett liv efter dina behov och önskemål

På våra enheter för yngre personer med demens möts du av personal med särskild kompetens för målgruppen. Vi ser till det som fungerar och anpassar våra insatser så att varje individ ska kunna fortsätta leva som man önskar i största möjlig mån.

Vi ser hela familjen

Vi ser till hela familjen. En pappa med demenssjukdom är fortfarande pappa även om han behöver särskild vård och omsorgs. En maka är fortfarande maka. Vi värnar om att både barn och partners ska känna sig välkomna och få möjlighet att fortsätta relationen till den som man står nära.

Till toppen av sidan