Boende

Det är skillnad mellan privat och kommunalt byggande. En privat utförare måste få sina lokaler godkända innan verksamheten får starta. När en kommun bygger behövs inget sådant tillstånd.

Idag drivs de flesta äldreboenden av kommuner eller på entreprenad av en privat utförare. Ett annat sätt är att en privata utförare bygger och driver ett boende på eget tillstånd från Socialstyrelsen. I de fallen köper kommunen/kommunerna de platser de behöver.

Tillståndsförfarandet ställer vissa krav på utformningen som styr t ex planlösning, kompetens och bemanning. Exempelvis kan vi inte få tillstånd för större enheter än 9 lägenheter för att bedriva ett boende för demenssjuka.

När en kommun bygger behövs inte något tillstånd. Däremot sker tillsyn från Socialstyrelsen i efterhand. Det innebär att vi som privata utförare till skillnad från en kommun måste få lokalerna godkända redan innan vi får starta verksamheten.

Till toppen av sidan