Att bygga nytt

Att bygga ett vård- och omsorgsboende kräver förutom den stora investeringen även kompetens och erfarenhet.

Det finns en massa åsikter och det kräver att man identifierar vad som är evidens, kunskaper och rena åsikter. Det finns lösningar som bevarar det friska och minskar ångest och frustration när man har kognitiva svårigheter, t.ex. planlösning, materialval, belysning och färgsättning, etc.

När man ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende måste man ex ta hänsyn till:
  • Byggnormer
  • Miljö och hälsa (hygienkrav för ex livsmedelshantering)
  • Arbetsmiljökrav
  • Socialstyrelsens aspekter för att godkänna ett boende
  • Lagar och förordningar som styr verksamheten tex läkemedelshantering
  • Riktlinjer för diagnoser, som demens, och andra behov kopplade till olika sjukdomstillstånd
  • EBD (Evidense Based Design är forskning baserad på miljö och hälsa)
Till toppen av sidan