Valfrihet och konkurrens driver på kvalitet och utveckling

Aleris kan bidra till en säker och smidig övergång till LOV genom våra väl fungerande och beprövade koncept. Vi kan bistå kommunen på vägen mot framtidens äldreomsorg. Vi driver även egna boenden där kommuner placerar på ramavtal.

Hittills har privata utförare fått bedriva äldreomsorg utifrån tanken att ett företag kan driva vården/omsorgen mer kostnadseffektivt. Det har fungerat över förväntan men har också visat på svagheter. Med Lagen Om Valfrihet, LOV, förändras förutsättningarna i grunden.

Hög nivå på kvalitet

Förutom att vi gör investeringen och bygger med erfarenhet och kunskap, så bedriver vi omsorgen i ett boende på tillstånd från Socialstyrelsen. En rad krav ska uppfyllas för att få tillståndet, vilket garanterar en hög kvalitetsnivå från start. Vår drivkraft ligger i att bli vald av individen för att få beläggning och därmed ersättning.

Ökat fokus på individens behov

En beläggning baserad på verklig valfrihet driver utvecklingen och lyhördheten för vad de äldre och sjuka verkligen behöver och efterfrågar. Det bidrar till ökat fokus på individens behov. Vi måste hela tiden utveckla verksamheten för att få placeringar i konkurrensen. I en LOU-upphandlad verksamhet blir drivkraften i större utsträckning att följa ett anbud och avtal, vilket riskerar att bli statiskt över avtalsperioden och mindre personcentrerat.

Till toppen av sidan