Kvarteret - Ett utökat erbjudande

Många äldre oroar sig för hur det ska bli när de blir riktigt gamla. Andelen äldre blir alltfler och vi måste hitta nya former för framtidens äldreomsorg. Allteftersom kraven från de äldre förändras måste äldreomsorgen dessutom kunna erbjuda mer flexibla och individuella lösningar.

Aleris kan nu erbjuda en ny äldreomsorgsmodell - ett kvarter med mer flexibla lösningar i omsorgen. I kvarteret kan vi kombinera trygghetsboende och äldreboende där vi t ex erbjuder hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentral.

Ökad trygghet och tillgänglighet

Tanken är att närheten mellan de olika boendeformerna och kombinationen av vård- och omsorgsutbudet ska öka tryggheten och tillgängligheten för både de äldre och deras närstående. Genom närheten kan de äldre få en bild av var de kan bo den sista tiden i livet och veta att de inte behöver flytta så långt.

En unik vård- och omsorgskedja

En annan fördel är att makar kan bo på gångavstånd från varandra även om den ena bor i trygghetsboende och den andra i äldreboende. Det nya kvarteret innebär att vi möjliggör för en vård- och omsorgskedja som tidigare inte har funnits för de allra äldsta.

Till toppen av sidan