DBT - Dialektisk beteendeterapi

DBT- Dialektisk beteendeterapi
DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring, i syfte att hjälpa klienten med allvarliga psykiatriska symtom.

Att acceptera nuet och att stå ut med ångest, samtidigt som man arbetar med förändring, utan att falla tillbaka i självdestruktivt beteende.

I DBT-behandlingen kommer klienten att få arbeta med hemuppgifter, rollspela nya sätt att samspela med sina medmänniskor och praktisera färdigheter som t.ex. att trösta sig själv när hen är upprörd eller ångestfylld.

Färdigheterna är en viktig del i behandlingen, de lärs ut i grupp en gång i veckan. I behandlingen får klienten lära sig att analysera sitt beteende för att se hur olika faktorer i omgivningen och hos klienten påverkar dennes beteende.

Det som skiljer DBT från en del andra behandlingar är dess uttalade prioritering av behandlingens mål.

Ett behandlingshem som använder sig av metoden är Aleris Strandhagens behandlingshem i Sävsjö. Läs mer om det här

Välkommen att kontakta våra behandlingshem för mer information!
Till toppen av sidan