Kriminalitet

Aleris erbjuder behandlingsprogram för missbruk, konflikthantering, aggressioner o dyl. Vår metod är kognitiv beteendeterapi (KBT). Alla metoder har som syfte att minska återfallen i brottslighet men utöver detta arbetar vi med att stärka individen.

Det finns många olika teorier som försöker hitta förklaringar till varför en person väljer att begå en kriminell handling. Några exempel kan vara att man förklarar det med biologiska faktorer som sjukdom och andra diagnoser, att man lär sig begå brott för att personer i ens omgivning gör det samt att andras förväntningar gör att man fortsätter begå brott om man gjort det en gång.

Alla personer kan göra misstag och begå en brottslig handling. Det man brukar skilja på är de som begår misstag och de som har ett kriminellt tänkande eller ett kriminellt handlande. Samhällets sätt att försöka avskräcka personer från att begå brott är att döma dem och ge ett straff. Förutom fängelse finns många andra påföljder som skyddstillsyn (övervakning), samhällstjänst och ungdomstjänst. Man kan även dömas till olika behandlingar beroende på vilken problematik man har.

Behandling

Valet av behandlingsmetod för att behandla kriminalitet kan vara av olika karaktär. Den metod som används utgår från vad som bedöms vara orsaken till det brottsliga beteendet. Det innebär att om missbruk ligger bakom brottsligheten bör man välja behandling för alkohol-, drog- eller spelmissbruk som metod, om brottsligheten består av misshandel bör man välja en metod för att behandla ett aggressivt beteende. Det är viktigt att göra en noggrann utredning innan man påbörjar en behandling så att man vet vad den bakomliggande orsaker är och därefter kan välja rätt behandlingsmetod.

Behandling på Aleris

På våra behandlingshem inom Aleris kan vi erbjuda behandlingsprogram för missbruk, konflikthantering, aggressioner med flera. Vår metod är kognitiv beteendeterapi (KBT) där man i grupp- eller enskilda samtal behandlar aktuellt problemområde. Vi har t.ex Återfallsprevention för missbruksbehandling samt ESL (Ett Sälvständigt Liv) för bl.a. konflikthantering.

Alla våra metoder har syfte att minska återfallen i brottslighet men utöver detta arbetar vi med att stärka individen genom ökat självförtroende, förändra attityder, ge bättre psykisk hälsa, bättre familjerelationer, meningsfulla fritidsaktiviteter osv, för att ge verktyg att kunna leva ett liv utan kriminalitet.

Till toppen av sidan