Gruppboende och stödboende

Gruppboende och stödboende
Att styra över sitt eget liv och leva som man själv önskar är självklart för många men inte alla.

Inom Aleris hjälper vi människor med psykisk funktionsnedsättnng att kunna leva sitt liv utifrån sina önskningar och behov.

Att bo tillsammans med andra och med stöd från personal kan vara en lösning för dig med psykisk funktionsnedsättning. Inom Aleris bedriver vi olika boendeformer på uppdrag av kommuner.

Gruppbostad – gemenskap med andra

I en gruppbostad bor oftast flera personer, var och en i sin lägenhet. Det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen såsom matrum och vardagsrum där man kan äta, spela spel, ha filmkvällar eller umgås med sina grannar. Personal finns oftast på plats dygnet runt.
Alla personer har en kontaktperson som hjälper till med de stödinsatserna man kommit överens om och som finns dokumenterat i den individuella gemomförandeplanen.

Stödboende – egen lägenhet med stöd

Ibland känns det bättre att bo kvar i sin egen lägenhet även om man har ett omfattande behov av stöd. Inom Aleris bedriver vi stödboenden på uppdrag av kommuner. Vi erbjuder omfattande stödinsatser, i de flesta fall även med möjligheter till insatser nattetid.
I stödboendet står personen för sin bostad och Aleris erbjuder individuellt anpassade stödinsatser från erfaren och kompetent personal. Alla insatser utgår från den individuella genomförandeplanen som följs upp och revideras regelbundet.

Psykiatrisk rehabilitering - återhämtning

Inom Aleris är vår utgångspunkt att vi alla kan förändras och återhämtas om vi ges rätt förutsättningar. För att uppleva balans i livet är det många delar som ska fungera var för sig men framförallt tillsammans. Arbete och sysselsättning ska fungera med fritid, vila med aktivitet. Att skapa en sådan helhet kräver kunskap och metodik men också en hög grad av samverkan med andra samhällsaktörer.

Ett viktigt del för återhämtning är den psykiatriska rehabiliteringen. Återhämtningen kan beskrivas som en djupt personlig, unik process som förändrar personens hållning, värderingar och mål. All rehabilitering måste därför ha sin utgångspunkt i personens egen vilja och önskan till förändring. Det är avgörande för rehabiliteringen att den enskilda personen själv väljer sitt mål, utifrån sina egna och omgivningens förutsättningar. Förhoppningen att nå målet och kunskap om vad som krävs för att uppnå det, motiverar och engagerar till det aktiva deltagande som är nödvändigt.

Samverkan med samhället

Att bygga nätverk kring individen är oftast avgörande för en hållbar utveckling. Vi samverkar med kommunens utbud av daglig verksamhet, arbetsförmedling och försäkringskassa liksom psykiatri och övriga stödresurser i samhället. Men framförallt bygger vi nätverk med lokala företag och med kulturliv. Anhöriga är alltid en viktig del i nätverket.

BISAM – en röst för brukarna

Förkortningen BISAM står för brukarinflytandesamordnare. Aleris var det första privata företaget som anställde en BISAM. En BISAM arbetar för att öka brukarnas inflytande på den verksamhet de tar del av.

Rollen har funnits internationellt i flera år och forskning visar att funktionen gör skillnad. Brukarnas inflytande och nöjdhet ökar, och en vanligtvis ganska svag grupp blir starkare. I Sverige har det funnits en del projekt för att öka brukarinflytandet, men modellen med en BISAM har ännu inte fått fäste på bred front. En viktig merit för en BISAM är egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Aleris har nu två BISAM anställda.

Affärsområdeschef

Helena Wretman är  affärsområdeschef Aleris Stöd och boende. Helan nås på epost: helena.wretman@aleris.se.

Till toppen av sidan