Med Aleris vårdfilosofi gör vi skillnad

Vårdfilosofi

Vi gör skillnad genom att i varje möte ge varje människa vården, omsorgen och viljan till ett bättre och friskare liv.

Se varje människa

Vård och omsorg ska grundas på en humanistisk människosyn, där ingen människa är den andra lik, men alla har lika värde. Det betyder att vi inte har en standardmetod i hur vi bemöter våra boende och klienter. Vårt recept är istället att se hela människan och möta varje individ på sitt sätt. Därför måste vi ibland lägga band på vår iver att finna lösningar, för att istället vänta en sekund, lyssna och förstå desto mer. Det är bara genom respekt, förtroende och dialog vi skapar förutsättningar för ett bra resultat.

Se det friska

Ingen människa är bara sjuk och ingen är bara gammal. Att se och använda det friska är ofta lika viktigt som vår kunskap om det sjuka. Vårt mål är alltid att ge varje människa högsta möjliga livskvalitet efter sina förutsättningar, värderingar och intressen. Ska vi lyckas måste vi söka och finna det friska. Ibland hittar vi det i kroppen, ibland i själen och ibland hos anhöriga och vänner.

Väck viljan

Det är alltid lättare att hjälpa en människa som vill bli hjälpt, och det går alltid bättre om den som blir hjälpt själv hjälper till. Genom att skapa en gemensam målbild kan vi motivera våra boende och klienter att bli positivt delaktiga i sin egen vård och omsorg. Att bjuda in dem vi hjälper som en del av vårt team ger oss också kunskap vi annars skulle sakna. För varje människa är expert på sina problem och hur det är att leva med dem, medan vi är experter på problemet i sig. Det är tillsammans vi når våra mål.

Skillnaden är våra medarbetare

Inom Aleris ska all vård och omsorg utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet. I allt vi utför är därför kvalitetssäkring en självklarhet. Våra medarbetare är de som är med och gör skillnad och gör verklighet av vår vårdfilosofi.

Till toppen av sidan