Skip to Content

Aleris Medilab Centrallaboratorium

Aleris Medilab är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården. Med all laboratorieverksamhet samlad under ett tak kan vi erbjuda våra kunder en förenklad och effektiv laboratoriemedicinsk service.

Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi samt patologi/cytologi. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala. 

Under 2017 utförde vi cirka 7 miljoner analyser.

Vårt servicekoncept är format genom mer än 40 års erfarenhet av kvalificerade och krävande kunder inom hälso- och sjukvården, öppen specialistvård, sjukhuskliniker och företagshälsovård. Vår styrka bygger på medarbetarnas engagemang och att vi kan visa kvalitet i alla led.

Kompetens, maximal tillgänglighet för våra kunder och effektiva rutiner är våra honnörsord. Vi vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv laboratorieservice. Vi erbjuder även kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser.
Vår laboratorieverksamhet är kvalitetsackrediterad enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Aleris Medilabs verksamhet innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom:

Kontaktuppgifter till ansvariga hittar du på respektive avdelningssida.

Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och drygt tjugo närlaboratorier i Stor-stockholm och i Uppsala. 

Trevlig sommar önskar vi på Aleris Medilab!

Även under sommaren har vi hög tillgänglighet till laboratoriemedicinsk service för dig och dina patienter. Våra Närlaboratoriers öppettider kan dock variera något, de exakta öppettiderna hittar du här på vår webbsida.

Till Närlaboratorier >


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >


Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Back to top