Skip to Content

Provtagningsmaterial

Aleris Medilab tillhandahåller och skickar provtagningsmaterial, remisser och förfrankerade transportpåsar kostnadsfritt till kunder.

Serviceavdelningens rekvisitionsnummer finns inom parentes.

 

Urinprovrör, vit kork, rund botten
(rekv nr 210)

Används för:
◦Urinodling
◦Mycoplasma genitalium, DNA
◦Ureaplasma, DNA

 

Borsyrerör
(rekv nr 209)

Används för:
◦Urinodling, prov som transporteras utan kylning

 

Bakt set, rosa kork
(rekv nr 203) 

Används för odling av:
◦Sår, Sekret, mjukdelar, ögon, etc. Allmän odling
◦Faeces t.ex. Salmonella
◦Svalg t.ex. Streptokocker
◦Gonorré
◦Jästsvamp

 

Bakt set, blå kork 
(rekv nr 204) (rekv nr 206 för barnprovtagning)

Används för:
◦Nasopharynxodling

 

Bakt set, orange kork
(rekv nr 205)  

Används för odling av sekret från:
◦Uretra
◦Öga
◦Öra (hörselgång)

 

Faecesrör, brun kork
(rekv nr 208)

Används för:
◦Clostridium difficile-toxin
◦Parasiter
◦Helicobacter pylori-antigen
◦Norovirus RNA
◦Gatroenterit viruspanel RN/DNA

 Patientinstruktion, avföringsprov
 

Glasrör
(rekv nr 214)

Används för:
◦Svamp (dermatofyter) DNA/odling

 

Sputumburk och ytterburk
(rekv nr 213)

Används för:
◦Allmän odling
◦TB (mykobakterier)

 

Multi-collect-rör
(rekv nr 212)

Används för:
◦Chlamydia trachomatis DNA
◦Gonokocker DNA

Patientinstruktion, Urinprov

Patientinstruktion, Urinprov+Vaginalsekret

  Virusset, grön kork, tjock pinne

(rekv nr 216)

Används för prov från svalg, blåsor etc. för:
◦Virus (t.ex. Norovirus, Gastro-panel) RNA/DNA
◦Mycoplasma pneumoniae DNA
◦Chlam. pneumoniae DNA
◦Pertussis DNA

  Virusset, grön kork, tunn pinne

(rekv nr 217)

Används för prov från nasopharynx för:
◦Virus (t.ex. influensa, RSV) RNA/DNA
◦Pertussis DNA
◦Chlam. pneumoniae DNA
◦Mycoplasma pnemoniae DNA

 

Blododlingsflaskor, aerob och anaerob
(rekv nr 218 och 219)

Används för:
◦Blododling


Gelrör, blod
(tillhandahålls av kund)

Används för:
◦Serologisk analys

 

EDTA-rör
(tillhandahålls av kund)

Används för:
◦Hepatit B, DNA
◦Hepatit C, DNA
◦HIV, RNA

 

Biopsirör
(rekv nr 221)

Används för:
◦Helicobacter pylori biopsi
OBS! Frysvara, skickas EJ fredagar eller dag före helg.

 


Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut serviceavdelningens blankett för beställning av material.

Hämta >


Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top