Skip to Content

Svarsrutiner och provsvar

Med svarstid menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.

De svarstider som eftersträvas är följande:

  • Biopsimaterial och mindre operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Övriga (större) operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Punktioner från egen mottagning, svar inom en vecka.
  • Vaginalcytologiska prover 5-10 arbetsdagar.
  • Övriga cytologiska prover 5 arbetsdagar.

Provsvar kan bli fördröjda på grund av att specialfärgningar eller andra undersökningar behöver göras. Fördröjning kan också uppstå vid ofullständigt ifyllda remisser och felaktigt märkta prover. Vi lämnar meddelande om svaret förväntas bli starkt fördröjt, alternativt avges ett preliminärt svar.

Snabbsvar

Svar angående inkommet fixerat biopsimaterial kan på begäran lämnas inom tre till fem arbetsdagar. Markera tydligt på remissen att snabbsvar önskas, gärna med röd etikett eller penna.

Elektroniska svar

De mottagningar som har journaldatasystem kan få sina provsvar överförda via EDI. För ytterligare information se sidan E-remisser och svar.Annika Elmhorn Öst

Överläkare

Aleris Medilab

Helen Päären

Specialistläkare

Aleris Medilab

Jan Ericsson

Professor, Överläkare

Aleris Medilab

Lena Kanter

Överläkare

Aleris Meidlab

Lennart Franzén

Professor, Överläkare

Aleris Medilab


Back to top