Skip to Content

Kundundersökningar

Inom Aleris Medilab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kundundersökningar - patienter

Under vecka 39 och 40 2018 delades 1150 st enkäter ut till patienter på 23 stycken av Aleris Medilabs Närlaboratorier. Svarsfrekvensen var 86 procent.

  • 99 procent angav bemötandet vid provtagningen som mycket bra eller bra.
  • 96 procent upplevde närlaboratoriernas öppettider som mycket bra eller bra.

Se hela enkätresultatet här.

 

Kundundersökningar - remittenter

Aleris Medilab skickar regelbundet ut enkäter till våra remittenter och kunder för att få deras syn på samarbetet med oss.

Under vecka 40, 2017, skickades 891 elektroniska enkäter ut till våra remittenter och kunder. Svarsfrekvensen var 17 procent.

  • 95 procent var nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket av Aleris Medilab
  • 84 procent skulle rekommendera Aleris Medilab till andra
  • 91 procent nöjda eller mycket nöjda med svarstiderna
  • 88 procent nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten i telefon. 10 procent har svarat Vet ej på frågan
  • 94 procent nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande. 5 procent har svarat Vet ej på frågan

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.
Telefon: 08-123 190 00
E-post: medilab@aleris.seBack to top